Bemutatkozás

 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete városfejlesztési feladatok és az első fordulóban elnyert  DAOP-5.1.2/A pályázat végrehajtására 2009. október 30. napjával 229/2009. (X.30.) Kt. határozattal hozta létre az ún. "városfejlesztési társaságot", a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. átalakításával.

 

A Képviselő-testület a 75/2010.(IV.06.) Kt. sz. határozata alapján a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató Kft -be.

 

A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozatában bővítette a Kft. tevékenységét a 4110’08 épületépítési projektszervezési tevékenységgel, így létre lett hozva a Városfejlesztési csoport, mely 2010 májusával kezdte meg működését.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2015.október 30-ai ülésén döntött a vagyon rendelet módosításáról, majd a 230/2015. (XI.27.) Kt. határozatában elfogadta a Vagyon rendeletben hivatkozott Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. között létrejött vállalkozói keretszerződést, lehetővé téve a Városfejlesztési csoport feladatainak bővülését.

 

A csoport tagjai

Takács Gábor – Csoportvezető, műszaki menedzser

          Telefon: 63 560-620/124     e-mail: takacsgabor@szvszkft.hu

Katona Ildikó – Pályázati referens

          Telefon: 63 560-620/123      e-mail: katonai@szvszkft.hu

Munkácsi Zoltán – Projekt menedzser

          Telefon: 63 560-620/123     e-mail: munkacsiz@szvszkft.hu

Jenei Anita – Projekt menedzser

          Telefon: 63 560-620/123     e-mail: jeneianita@szvszkft.hu

 

A csoport fő feladatai

A Szentes Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 15/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet kiegészítő 26/A § alapján a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-t kizárólagos jog illeti meg az Önkormányzat Gazdasági Programjában, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájában tervezett fejlesztési programokkal kapcsolatosan az alábbi feladatok ellátása vonatkozásában:

  • műszaki tervezés
  • projekt előkészítése és kidolgozása, támogatási kérelmek elkészítése, megalapozó dokumentumok elkészítése
  • teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása
  • közbeszerzési, beszerzési feladatok ellátása
  • műszaki szakértői feladatok ellátása
  • műszaki ellenőri feladatok ellátása
  • beruházás lebonyolítói feladatok ellátása

 

A csoport missziója

 

Tevékenységünk középpontjában a Szentes Város közösségének szolgálata és a településfejlesztés, valamint ennek kereteit meghatározó és feltételeit biztosító területfejlesztés áll.

 

Szakmai tudásunkat és kapcsolatainkat annak érdekében kívánjuk hasznosítani, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló önkormányzati városfejlesztés megvalósulásával, olyan városközpontot hozzunk létre, mely élhető környezetet jelent a szentesiek számára, felkelti a befektetők és a turisták érdeklődését. Az "élhető város" fogalma nemcsak infrastruktúrát, szép épületeket, járható utakat, megfelelő ellátási rendszert jelent, hanem olyan helyi mikroközösségek létét és működését, amely miatt érdemes a településen élni.

 

Célunk, hogy a régmúlt értékeinek részbeni helyreállításával a polgári öntudatot megtestesítő városközpont közösség formáló szerepét visszaadjuk.

 

Eddigi projektjeink:

 

„A szentesi távhő rendszer rekonstrukciója” KEOP-5.4.0/A/09-2009-0006

 

A projekt kezdete: 2010. február 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011. november 30.

 

Támogatási intenzitás: 50%

 

A projekt összköltsége: 132 960 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Kurca-parti távvezeték cseréje

2.      Szolgáltatói hő központok szétválasztása

3.      Változó tömegáramú rendszer kialakítása

4.      Debreceni utcai fűtőmű és a Kossuth utca D-i oldali fűtőmű összekötése távvezetékkel

5.      Debreceni utcai távvezeték cseréje

6.      Kossuth utca Déli oldal távvezeték cseréje

7.      Hő központok és fűtőművek korszerűsítése

8.      Termál csurgalékvíz továbbító frekvenciavezérelt szivattyúblokk elhelyezése szerelvényekkel.

 

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

 

„Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II.” DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

 

A projekt kezdete: 2011. május 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2013. március 30.


Támogatási intenzitás: 50%

 

A projekt összköltsége: 333 577 729,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 

A fejlesztés részeként a vállalkozói igények alapján egy 1975,56 m2 üzemcsarnok megépítésére került sor a Déli Zónában, valamint az Északi Zóna „C” szektorában az utak mentén 1067 méteren közvilágítás kiépítése valósult meg.

 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

 

„Geotermikus távhőrendszer bővítése” KEOP-4.2.0/B/11-2011-0003

 

A projekt kezdete: 2011. július 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2012. június 30.

 

Támogatási intenzitás: 50%

 

A projekt összköltsége: 134 857 330,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      termál gerincvezeték kiépítése

2.      kútfej felújítás, tartály elhelyezés

 

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

 

„Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0004

 

A projekt kezdete: 2011. december 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2014. szeptember 30.

 

Támogatási intenzitás: 75,742287%

 

A projekt összköltsége: 887 227 753,- Ft

 

A projekt konzorcium keretében valósult meg.

 A konzorcium tagjai:

1.      Szentes Város Önkormányzata

2.      Hunor Coop Zrt.

3.      Méker Textilház Bt.

4.      Félegyházi Török János egyéni vállalkozó

5.      Bartha László József egyéni vállalkozó

6.      Hajós Jánosné egyéni vállalkozó

7.      Szegedi Törvényszék

8.      Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány

9.      Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft.

 

A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás.

 

Projektelemek:

      Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek:

1.      Tokácsli (Városi) Galéria felújítása

2.      Diák Pince felújítása, akadálymentesítése

      Közterületek fejlesztése (városi funkció):

3.      Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára

4.      Kossuth Lajos utcai körforgalom építése

5.      Horváth Mihály utca járda építése

6.      Közgé kert felújítása

7.      Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig

8.      Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása

9.      Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése

10.  Evangélikus templom körüli terület kertépítészete

11.  Szent Miklós templom környezetének rendezése

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

12.  Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása

13.   Szentes Tv korszerűsítése, felújítása

       Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:

14.  Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése

15.  Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása

16.  Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

 „Soft” elemek:

17.  Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók

18.  Képzési és foglalkoztatási program

 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti, illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Szentes Városi szennyvízkezelő építése” KEOP-7.1.0/11-2011-0009

 

A projekt kezdete: 2011. június 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2012. május 31.

 

Támogatási intenzitás: 85%

 

A projekt összköltsége: 56 284 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Vízjogi engedélyes terv készítése, jogerős vízjogi engedély megszerzése

2.      Kiviteli terv, második fordulós pályázati dokumentáció elkészítése

3.      Közbeszerzési műszaki tervdokumentáció összeállítása

4.      Megvalósíthatósági tanulmány, CBA elemzés készítése

5.      Talajmechanikai szakvizsgálat és feltárás elvégzése, talajmechanikai szakvélemény elkészítése

6.      Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése

 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

 „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019

 

A projekt kezdete: 2012.02.27   
A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.12.15

 

Támogatási intenzitás: 82,608598%

 

A projekt összköltsége: 1 866 402 292,- Ft


Projekt tevékenységek

A kivitelezés során három különböző, ám mégis szorosan kapcsolódó építési beruházást valósított meg a Társulás. Ezek során, 6 vízművön került megépítésre új víztisztítási technológia, mindezek mellett pedig hálózatrekonstrukciós munkálatok is elvégzésre kerültek, mely során a régi elhasználódott csöveket új csövekre cseréltette ki a Társulás. Ezen kívül sor került még kiegészítő építési beruházásra is, mely során, a vízmű telepeken úgynevezett melléfúrásos beruházást hajtottak végre, mellyel a meglévő kutakat tudták felújítani.

 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projektben a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

 

„Szentes Város szennyvíz telepének fejlesztése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004

 

A projekt kezdete: 2013.11.30
A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.12.15

 

Támogatási intenzitás: 84,996131%

 

A projekt összköltsége: 2 282 661 051,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

Építés:
1. 800 m3 hasznos térfogatú DORR rendszerű utóülepítő felújítása

2. tisztított szennyvíz végátemelő felújítása

3. iszapvíztelenítő gépház felújítása

4. 1 db 120,0 m2 alapterületű és 240,0 m3 hasznos térfogatú belső átemelő építése,

5. 2 db 400,0 m2 alapterületű és egyenként 2.200,0 m3 hasznos térfogatú puffer-SEMI SBR műtárgy

6. 6 db 300 m2 alapterületű és egyenként 1.800 m3 hasznos térfogatú porciós SBR reaktor építése,

7. 1 db 140 m2 alapterületű és 490 m3 hasznos térfogatú tisztított víztároló építése


Eszközbeszerzés:
A projekt részeként a következő eszközöket szerezte be az Önkormányzat, mely a szennyvíztisztító telep működéséhez szükségesek.


- Kotró-rakodógép
- Peugeot Boxer kistehergépjármű
- Fűnyíró traktor
- Fűnyíró
- Raklapemelő
- Vegyszerátfejtő szivattyú
- Gőzborotva
- Renault Palfinger tehergépjármű

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

 

„Közvilágítás korszerűsítése Szentesen” KEOP-5.5.0/A/-12-2013-0237

 

A projekt kezdete: 2013. december 20.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015. szeptember 30

 

Támogatási intenzitás: 85%

 

A projekt összköltsége: 532 152 937,- Ft

 

 

Projekt tevékenységek:

1.      A meglévő lámpatest állomány korszerű technológiát képviselő lámpatestekre történő cseréje.

2.      Az energiatakarékosság.

3.      Kisebb költségű üzemeltetés.

 

A település közvilágítási hálózatát, három típusú fényforrásos lámpatest alkotja/alkotta, összesen 4523 db. A korszerűsítésre került lámpatest szám: 4156 db, ezen kívül 69 db megmaradó lámpatestben fényforrás csere történt.

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

 

„Szentes Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00957

 

A projekt kezdete: 2016. december 22.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 8 992 347,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal központi és telephelyének ASP központhoz való csatlakozása (informatikai fejlesztés, képzések)

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során közreműködői feladatokat látja el.

 

 

A „Széchenyi 2020” program keretén belül elnyert támogatások:

 

 

„Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért” TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00004

 

A projekt kezdete: 2016. december 23.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 299 936 921,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Széchenyi liget felújítása

2.      Hősök erdejének felújítása

3.      Somogyi Béla utca – Új utca sarkán lévő telek közösségi térként való hasznosítása

4.      Eszperantó híd felújítása

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során az Akcióterületi Terv készítette el, illetve a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

 

 

 

„Bringázz Szentesen – kerékpárosbarát fejlesztés” TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010

 

A projekt kezdete: 2017. június 12.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 325 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Tiszai strandra vezető kerékpárút kialakítása

2.      45. számú főút melletti kerékpárút építése az Ipartelepi úttól a TV Toronyig

3.      Kiss Zsigmond utcai kerékpárút építése a Csongrádi úti kerékpárút és a Sima Ferenc utca között, a Koszta József Általános Iskolai becsatlakozás kiépítésével

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

 

„Csoportkohézió erősítése Szentesen” TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

 

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 20 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu által lehatárolt területen csoportkohézió erősítését célzó programok megvalósítása

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

 

„Iparterületek és elérhetőségüket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése Szentesen” TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010

 

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 365 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Bese László utca felújítása

2.      Hadzsy János út és a 4707 hrsz.-ú ingatlan közötti feltáró út építése

3.      Ipari park, északi zóna „C” szektor belső út csatlakozásának kiépítése a 45. számú főúthoz

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

 

„A szentesi Tóth József Színház és Vigadó turisztikai célú megújítása” TOP-1.2.1-16-CS1-2016-00007

 

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

 

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összköltsége: 1 100 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

1.      Tóth József Színház is Vigadó turisztikai célú megújítása

 

A Szentes Városi Szolgáltató Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

 

 
 
Az oldal elejére