"Geotermikus távhőrendszer bővítése"
KEOP-4.2.0/B/11-2011-0003

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. pályázatot nyújtott be 2011. áprilisában az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" tárgyú felhívásra az "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2012. február 28-án kelt levelében támogatásban részesítette 50%-os támogatási intenzitással. A projekt összköltsége 134 857 330,- Ft, elszámolható összköltsége 126 770 490,- Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 63 385 245,- Ft, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. által biztosított saját forrás összege 71 472 085,- Ft.

A projekt kezdete: 2011. július 01.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012. június 30.

A megoldandó probléma, a fejlesztési igény bemutatása:

Szentes Város területén található termál kutak hasznosítását alapvetően a távhő ellátás fosszilis energiahordozóktól mentes, és a helyi igényeket a lehető legolcsóbban megvalósító rendszer kialakításának igénye jellemzi.

A több évtizedes fejlesztések és ráfordítások meghozták az eredményeket, azonban még jelenleg is jelentős a geotermikus távhő ellátásba be nem kötött intézmények száma, hiszen egy-egy beruházás, bővítés igen költséges, és csak hosszú idő után térül meg. Az önkormányzat intézményei között ezért még jelentős földgázfogyasztók találhatók, melyek jelentős költségtényezőt jelentenek.

A projektnek célja egyrészt a termál kutak által kitermelt termálvíz hasznosításával minimálisra csökkenteni a fosszilis energiahordozók felhasználásából származó széndioxid kibocsátást, másrészt a termál csurgalékvíz geotermikus maradvány- energiájának energetikai hasznosítása (kaszkád), összegyűjtése és minimális hőfokra történő lehűtése. A projekt eredménye egyes középületeink a geotermikus hővel történő fűtése, mely fosszilis energiahordozók kiváltását eredményezi.

A földgáz felhasználásának csökkenése révén a város levegője tisztább lesz, és a projekt megvalósulása esetén a még távfűtésbe be nem vont intézmények és lakóépületek számára is megnyílik a lehetőség a geotermális energia felhasználására. A város közössége számára ez az energiatudatos fűtési rendszerek iránti bizalom kialakításához illetve megerősítéséhez vezethet.

Projekt tevékenységek:

  • termál gerincvezeték kiépítése
  • kútfej felújítás, tartály elhelyezés

A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei:

A projekttel szembeni hosszú távú, közvetlen elvárás az önkormányzati közintézményekben a gázköltség jelentős csökkentése, azaz a vásárolt gáz kiváltása. A projekttel szembeni közvetett elvárás az energiatudatosság növelése, és különösen a lakosság körében, ezzel is arra predesztinálva őket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, térjenek át a megújuló energia használatára.

A közvetlen cél folyamatos értékelése egyszerűen megoldható, jól mérhető, mivel a kiváltott gázmennyiség az eddigi számlák alapján adott. A közvetett célkitűzés eredménye már nehezebben számszerűsíthető, azonban éves szinten a városban eladott gázmennyiség alapján a tendencia a gázszolgáltató adataiból kinyerhető.
A projekt - pályázó gazdálkodása szempontjából - közvetett célja hozzájárulni az ország energiahordozó import függőségének, valamint CO2 kibocsátásának csökkentéséhez. A fentiek alapján a projekt számottevően hozzájárul a hazai és az
EU energiahatékonysági célkitűzések, jogszabályok teljesüléséhez.

Várható hatás:

  • a felhasznált földgáz mennyisége csökken
  • számottevő mértékben csökkennek a káros anyag emissziós értékekKapcsolat:

Fébert Andrea

e-mail: feberta@szvszkft.hu

Tel: 63/560-620

   

  

Hiperhivatkozások:

www.nfu.hu

 

Szentes, 2012. 05. 21.