GINOP-5.2.4-16-2018-03086

„Gyakornoki program a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél”

A Szentes Városi Szolgáltató KFT jogelődje 1953. július 1-én kezdte meg működését Szentesi Városgazdálkodási Vállalat néven.1975-ben a célcsoportos lakásberuházások eredményeként, környezetvédelmi előírások hatására, a vállalat profilja kibővült a távhőszolgáltatói feladatkörrel, amely a mai napig a Szentes Városi Szolgáltató KFT fő profilját képezi.

Ebben az évben átadták az első távfűtőművet, amely lakossági jellegű fogyasztókat látott el, növekvő teljesítménnyel. A későbbiekben további kettő külső fűtőművel bővítették a vállalat telephelyeit. 1993-ban Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. Még ebben az évben korszerűsítették a nyomdaüzemet. 1996-ban nagyarányú automatizálás indult meg a távhőszolgáltatás terén. Az elavult technológiájú gépelemeket jelentősen kisebb fizikai méretű, automatikusan és manuálisan egyaránt üzemeltethető berendezések váltották fel, amelyeket számítógépes rendszer automatikusan, program alapján irányít. 2000-ben az elavult konténer kazánok helyére egy korszerű termálvíz fogadására és elvezetésére alkalmas fűtőművet építettek. A Szentes Városi Szolgáltató KFT az Önkormányzattal együttműködve, gazdaságilag tovább fejlődik, berendezéseit pályázati úton, illetve önerőből folyamatosan korszerűsíti, fejleszti. A társaság fő tevékenysége mellett foglalkozik társasházak üzemeltetésével, ingatlan bérbeadással, távhő szolgáltatással, műszaki tervezéssel és városfejlesztéssel, a hozzá kapcsolódó támogatási kérelmek előkészítésével, benyújtásával, illetve projektmenedzsment tevékenység végzésével.

A sikeres támogatás megvalósításával a vállalat csatlakozni kíván a gyakornoki programhoz, amely hosszú távon gyümölcsöző mindkét fél számára. A cég számára azért, mert a program által új munkaerő utánpótlásra tesz szert, a fiatalok számára pedig azért, mert amellett, hogy betekintést nyerhetnek a 9 + 4,5 hónap alatt egy multifunkciós vállalat működésébe, a megszerzett tapasztalatok birtokában a munkaerő piacra történő bejutásuk is lényegesen könnyebbé válik. A Szentes Városi Szolgáltató KFT fő profilja a távhő energia biztosítása, ezáltal – jelen projekt keretén belül - ebbe a szegmensbe alkalmaz 4 fő gyakornokot az alábbiak szerint:

- 2 fő hegesztő (feor: 7325) és

- 2 fő festő és mázoló (feor:7535)

A gyakornokok alkalmazása előreláthatólag 2019. február elejétől 2020 augusztus 27-ig tart. A projektben az alkalmazott 4 fő gyakornokból 3 fő már letöltötte a 9+4.5 hónapos gyakornoki idejét és határozatlan idejű munkaszerződéssel felvételre kerültek vállalatunkhoz. A 4. fő gyakornok szerződése augusztus 27-én jár le, továbbfoglalkoztatása szintúgy terveink között szerepel

A Szegedi Szakképzési Centrummal a kapcsolattartás folyamatos. Bízunk benne, hogy a gyakornokok az itt tartózkodásuk ideje alatt kellő tapasztalatot gyűjtenek a későbbi sikeres elhelyezkedésük tekintetében.