Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének nevében a Polgármester megbízta a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-t, hogy Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosított lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingatlankezelési és fenntartási teendőit elvégezze, illetve a bérbeadott helyiségek megillető jogokat és kötelezettségeket gyakorolja.
A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT a feladatok egy részét a Szentes Városi Szolgáltató KFT-vel, mint alvállalkozóval végezteti, továbbá a Szentes Városi Szolgáltató KFT 21 társasháznál közös képviseletet lát el.

A bérbeadás útján hasznosított ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat a Szentes Városi Szolgáltató KFT Házkezelősége végzi az alábbiak szerint:

a Polgármesteri Hivatal által kiutalt lakások, illetve a nem lakás céljára kiutalt helyiségek (iroda, üzlet, pince, garázs, terület stb.) bérlőivel bérbeadóként a bérleti szerződést megköti,
ingatlannyilvántartást vezet,
közös költség, lakbér és egyéb számlákat elkészít, a bérleti díjakat beszedi,
díjbeszedők elszámoltatása,
befizetéseket és a hátralékban lévő bérlőket nyilvántartja, felszólítja, letiltásokat feladja a Cég jogtanácsosa felé.


A Házkezelőség feladatai:

Üzemeltetés:

gondnoki, takarítói rendszer működtetése,
szemétszállítás megrendelése,
hibabejelentések felvétele,
féregirtási tevékenység megrendelése,
síktalanítási, biztosítási, stb. feladatok elvégzése,
felvonó kezelés ellátása.

Karbantartás:

központi berendezések állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, (szellőztető berendezése, központi antennák, személyi felvonók stb.)
felújításnak nem minősülő karbantartás jellegű munkák elvégzése,
bérlemény visszaadásával kapcsolatos lakás felújítási munkák elvégeztetése,
bontási engedélyek beszerzése, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása (szerződéskötés stb.)

Gyorsjavító tevékenység:

az önkormányzati ingatlanoknál felmerülő azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzése,
kisebb javitások végzése

Lakbérek

A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások havi lakbérének mértéke
Négyzetméterenként Szentes város közigazgatási területén*

2008. május 1. napjától kezdődően

Sorszám

Lakás komfort fokozata

Lakás lakbére Ft/hó

1.

Összkomfortos lakás esetén

200,-

2.

Komfortos, gázfűtéses  lakás és komfortos egylakásos családi ház esetén

183,-

3.

komfortos egyéb lakás esetén

166,-

4.

Félkomfortos lakás esetén

79,-

4.

Komfortnélküli lakás esetén

53,-

5.

Szükséglakás esetén

28,-

- nettó díjak, melyekre az általános áfa-kulcs kerül felszámításra.

Rendeletek


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2010.(III.12.) KT számú rendelete a Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről (86kb)

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről (430kb)


 
Az oldal elejére