A Szentes Városi Szolgáltató Kft. története
     A Szentes Városi Szolgáltató KFT jogelődje 1953. július 1-én kezdte meg működését Szentesi Városgazdálkodási Vállalat néven. A vállalatot Szentes Város Tanácsa hozta létre három kommunális vállalatának összevonásával:

Szentesi Ingatlankezelő Vállalat, mint anyavállalat
Szentesi Kertészet és Városellátó Vállalat
Szentesi Köztisztasági Vállalat

Következzen egy rövid bemutatás az alapítás során összevont három szervezetről.
Időrendben a Szentesi Kertészet és Városellátó Vállalat alakult meg elsőként a Városi Kertészetből 1950. október 1-én.
Tevékenységi köre:

Parkgondozás
Virág- és dísznövény-termelés
Konyhakertészet
Gyümölcstermelés
Gyümölcs- és díszfacsemete-termelés
Kereskedelmi tevékenység: kettő virágüzlet útján

Következőként a Szentesi Ingatlankezelő Vállalat jött létre 1951. október 1-én.
Részlegei:

Házkezelőség
Karbantartó részleg

Utolsóként a Szentesi Köztisztasági Vállalat alakult meg 1952. július 1-én.
Tevékenységi köre:

Utcák és terek tisztántartása, locsolása
Megrendeléses szemétszállítás
Utcai csatornák tisztítása
Fekália takarítás
Gyeptér (dögtér) kezelése

1975-ben a célcsoportos lakásberuházások eredményeként, környezetvédelmi előírások hatására, a vállalat profilja kibővült a távhőszolgáltatói feladatkörrel, amely a mai napig a Szentes Városi Szolgáltató KFT fő profilját képezi.
Ebben az évben átadták az első távfűtőművet, amely lakossági jellegű fogyasztókat látott el, növekvő teljesítménnyel. A későbbiekben további kettő külső fűtőművel bővítették a vállalat telephelyeit.
Ezekben az években a vállalat gépállománya jelentősen bővült, karbantartási célra üzembe helyeztek egy 300 m2-es TMK javítóműhelyt.

Az 1980-as években, majd az 1993. évi átalakulás során a Városellátó Intézményhez kerültek az alábbi tevékenységek:

Parkgondozás
Utcák és terek tisztántartása, locsolása
Szemétszállítás

1993-ban Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt.

Még ebben az évben korszerűsítették a nyomdaüzemet. Az addig csak magasnyomású nyomdaipari termékeket gyártó, illetve A4-es kis ofszetgép mellé további korszerű ofszetgép, fényszedő és lemeznyomtató berendezés került.

1996-ban nagyarányú automatizálás indult meg a távhőszolgáltatás terén. Az elavult technológiájú gépelemeket jelentősen kisebb fizikai méretű, automatikusan és manuálisan egyaránt üzemeltethető berendezések váltották fel, amelyeket számítógépes rendszer automatikusan, program alapján irányít.

2000-ben az elavult konténer kazánok helyére egy korszerű termálvíz fogadására és elvezetésére alkalmas fűtőművet építettek.
További előrelépésként az Önkormányzattól átvették a városi hetilap, a Szentesi Élet Szerkesztőségének üzemeltetését.

Jelenleg a KFT által ellátott tevékenységi körök:

Hőtermelés- és ellátás
Bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, társasház kezelés
Nyomdaipari termékek gyártása, nyomdaipari szolgáltatás

A Szentes Városi Szolgáltató KFT az Önkormányzattal együttműködve, gazdaságilag tovább fejlődik, berendezéseit folyamatosan korszerűsíti, fejleszti.Cégadatok

Cég neve : Szentes Városi Szolgáltató Kft
Cég székhelye : 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
A céget nyilvántartó cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága
A társaság cégjegyzékszáma : Cg. 06-09-002175
 
Az oldal elejére